WagenbergKwistZeker 2024

Reglement (versie 3.1)

Reglement (versie 3.1)

 1. Algemeen
  1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan de Dorpsquiz WagenbergKwistZeker, in het vervolg WKZ,
 2. Teams
  1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 10 personen.
  2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
  3. Deze teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar.
  4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e mail en uitsluitend met de teamcaptain. Tijdens de quizavond is de organisatie bereikbaar, uitsluitend voor calamiteiten, via een telefoonnummer dat staat aangegeven in het quizboek. 
  5. De quizlocatie van een team dient bekend te zijn bij de organisatie van WagenbergKwistZeker en is duidelijk zichtbaar door de officiële WagenbergKwistZeker-poster voor het raam.
 3. Inschrijven
  1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers van WKZ.
  2. Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
  3. Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 31-08-2024
  4. De kosten voor deelname aan WKZ bedragen € 25,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
  5. De inschrijving is pas definitief als de organisatie van WKZ het inschrijfgeld heeft ontvangen op de bankrekening. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te worden voldaan.
  6. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
  7. Middels inschrijving accepteer je de voorwaarden en geef je toestemming dat WKZ de gegevens mag gebruiken voor de quiz. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Eventueel film- en fotomateriaal van jou en jouw team mogen gebruikt worden ten behoeve van de Dorpsquiz  WagenbergKwistZeker.
 4. Deelnemen
  1. Op vrijdag 04-10-2024 vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. Deze vindt plaats bij Bar13 om 20.00 uur. De teamcaptain en zijn assistent of een plaatsvervanger zal aanwezig moeten zijn om belangrijke informatie door te kunnen spelen aan zijn team en het ticket te ontvangen waarmee de quiz-tas kan worden opgehaald op de quizavond.
  2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond ontvangt geen ticket en kan dus niet deelnemen aan WKZ.
  3. Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor WKZ uitgelegd.
  4. De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor de WKZ zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond.
  5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of  onjuist of niet tijdig inleveren.
  6. Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Wagenberg staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Wagenberg kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
  7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in een Excel bestand ingevoerd te worden. Dat bestand is te vinden op de USB-stick die ieder team aan het begin van de quizavond uitgereikt krijgt. Daarnaast vragen we teams de antwoorden ook te noteren in het quizboek. Dit als back-up in het geval de USB-stick onleesbaar is. Er zal in dat geval wel puntenaftrek optreden. Het Excel bestand op de USB-stick is leidend. Antwoorden moeten eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.
 5. Puntentoekenning en uitslag
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
  2. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun USB-stick en antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de quizuitslag opgenomen.
  3. De bekendmaking van de uitslag van de WKZ zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum en tijd.
  4. De uitslag van de WKZ is bindend en staat niet ter discussie.
 6. Algemeen
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de WKZ.
  2. Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
  3. Als zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  4. Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Wagenberg te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan. Deelnemers dienen buiten een oranje hesje te dragen voor ons aller veiligheid.
  5. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.quiz