PRIVACYVERKLARING 

WagenberKwistZeker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Om deze kwis te kunnen houden verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat WagenbergKwistZeker:  

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;  
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen houden van de kwis;  
 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer WagenbergKwistZeker daar wettelijk toe verplicht is;  
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van WagenbergKwistZeker persoonsgegevens verwerken;  
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Dit privacy statement geldt voor alle deelnemers van WagenbergKwistZeker en voor alle gebruikers van de website. De organisatie van WagenbergKwistZeker is verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op www.wagenbergkwistzeker.nl. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe WagenbergKwistZeker uw gegevens beschermt. 

Persoonsgegevens die WagenbergKwistZeker verwerkt:

WagenbergKwistZeker verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deelneemt aan deze Kwis en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Het afhandelen van uw betaling   
 • U te informeren over de kwis
 • U te informeren over wijzigingen

Hoe lang bewaren wij relatiegegevens:

Voor het kunnen houden van de kwis wordt persoonlijke data van u opgeslagen. Na de feestelijke avond wordt deze informatie verwijderd. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst. 

Delen van relatiegegevens met derden 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Onze Dorpskwis zijn verbonden. Onze Dorpskwis kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. 

Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

WagenbergKwistZeker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WagenebergKWistZeker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wilt u meer informatie over welke cookies er gebruikt worden, lees dan onze cookieverklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Sociale media 

WagenbergKwistZeker is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. WagenbergkwistZeker volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WagenbergKwistZeker. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wagenergkwistzeker.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

WagenbergKwistZeker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze Dorpskwis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@wagenbergkwistzeker.nl. 

WagenbergKwistZeker heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.  
 • De software die gebruikt wordt voor het inzien van persoonlijke gegevens bevind zich achter een wachtwoord.  
 • Wanneer een werkstation niet wordt gebruikt, dan wordt deze op inactief gezet en is het werkstation alleen toegankelijk middels een wachtwoord.  
 • Wij zorgen ervoor dat uw websitegegevens via een SSL certificaat en dus een beveiligde verbinding worden verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.  
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e – mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.